Music: Avishai Cohen — ‘Simonero’

 

Music: Avishai Cohen Trio — ‘Eleven Wives’

 

Music: Avishai Cohen Trio — ‘The Ever Evolving Etude’

 

Music: Avishai Cohen — ‘Besame Mucho’

 

Music: Avishai Cohen Trio & l’Orchestre National d’Île-de-France — ‘Alon Basela’

 

Music: Avishai Cohen — ‘Nu Nu’

 

Music: Avishai Cohen — ‘Remembering’

 

Music: Avishai Cohen — ‘Dreaming’

 

Music: Avishai Cohen — ‘Structure in Emotion’

 

Music: Avishai Cohen — ‘Variations In G Minor’